Committee of Parent-Teacher Association

 

POCAWHK Parent-Teacher Association

The 9th committee of Parent-Teacher Association(PTA)

 

 

Chairman:

Mr Lee Chi Yeung

Vice-chairman:

Ms Pan Xinyi

Mr Tang Kai Ming

General Secretary:

Ms Yeung Tao

Ms Hui Sau Fun

Financial Secretary :

Ms Chan Wai Kuen

Ms Wong Lai Kam

Social Secretary :

Ms Khatana, Saima Nazir

Ms Au Ka Man

Publications Secretary:

Ms Hu Hui

Ms Tse Wai Yan

Communications Secretary:

Ms Ho Hoi Ling

Ms Lai Wai Kwan

Committee:

Ms Cheung Ping

Ms Cheng Ka Yee

Ms Hui Wai Fan

Consultant:

Ms Chung Po Loi

 

Parent Manager:

Ms Liu Qi Wen

Mr Ng Wai Tin Kenneth