PTA Members

POCAWHK Parent-Teacher Association

The 10th committee of Parent-Teacher Association(PTA)

Chairman:

Ms Pan XinYi

Vice-chairman:

Ms Yang Tao

Ms Cheng Ka Yi

General Secretary:

Ms Ho Hoi Ling

Ms Leung Pui Yu

Financial Secretary :

Ms Wang YouMei

Mr. Tang Kai Ming

Social Secretary :

Ms Ramadevi Saranga

Ms Lam Tsz Ying

Publications Secretary:

 Ms Zhang HongYao

Ms Chu Wai Fun

Communications Secretary:

Ms Qian Xiao Fang

Ms SABINA

Committee:

    Ms Ng Wing Yan      Ms Chan Fung Yu

Consultant:

Ms Chung Po Loi

Parent Manager:

Ms Zhanghua

Alternative Parent Manager:

Ms Chang Ting Ting